Vol 8, No 16 (2017)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuse

Renáta Bačárová   
s. 3-23
František Kasl   
s. 25-41
Katarína Kesselová   
s. 43-63
Jan Scheuer   
s. 65-87
Vladimír Smejkal   
s. 89-112

Anotace

Mezinárodní příslušnost soudů v případě pomluvy právnické osoby na internetu
Tereza Kyselovská   
s. 113-121
ČEZ není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Helena Pullmannová   
s. 123-135
Sdílená ekonomika v praxi SDEU a českých soudů
David Rotrekl   
s. 137-148
Platformy peer-to-peer jako sdělování veřejnosti
Jan Zibner   
s. 149-159
Přehled aktuální judikatury II/2017
Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Helena Pullmannová, Anna Štefanidesová, Jan Zibner   
s. 161-175

Téma

Monika Hanych, Marek Pivoda   
s. 177-220