Přehled aktuální judikatury II/2017

Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Helena Pullmannová, Anna Štefanidesová, Jan Zibner

Bibliografická citace

GALAJDOVÁ, Dominika, KASL, František, LOUTOCKÝ, Pavel, MÍŠEK, Jakub, PULLMANNOVÁ, Helena, ŠTEFANIDESOVÁ, Anna a Jan ZIBNER. Přehled aktuální judikatury II/2017. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 161-175. [cit. 2020-09-27]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8662

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-10


Copyright (c) 2017 Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Helena Pullmannová, Anna Štefanidesová, Jan Zibner

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.