„Alkoholový zámek“ - nový nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu a vybrané související právní aspekty

Jan Scheuer

Abstrakt

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu je v České republice protiprávním jednáním. Alkohol negativně ovlivňuje způsobilost řidiče a tím snižuje bezpečnost silničního provozu. Článek představuje tzv. program alkoholového zámku, který je již realizován v několika evropských státech jako opatření, které může přispět ke snižování nešťastných statistik, a upozorňuje na některé klíčové právní otázky spojené s tímto programem.

Bibliografická citace

SCHEUER, Jan. „Alkoholový zámek“ - nový nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu a vybrané související právní aspekty. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 65-87. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/7074

Klíčová slova

Alkohol; alkoholový zámek; bezpečnost v dopravě; dvojí trestání; individualizace trestu; nulová tolerance

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-4


Copyright (c) 2017 Jan Scheuer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.