Editorský tým

Šéfredaktor

Matěj Myška, Ústav práva a technologií, Czechia

Zástupce šéfredaktora

František Kasl, Ústav práva a technologií, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika

Vedoucí editorka

Anna Blechová

Editor

Martin Erlebach

Čestný předseda redakční rady

Radim Polčák, Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, CzechiaSložení redakční rady:

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě

prof. JUDr. Michael Bogdan, B.A. LL.M.

Lund University

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

Pražská energetika, a.s.

JUDr. Jiří Čermák

Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Právnická fakulta UK

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Právnická fakulta MU

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Fakulta informačních technologií ČVUT

Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M.

Youstice.com

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Fakulta informatiky MU

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Právnická fakulta MU

Mgr. Antonín Panák

EY Česká republika

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Právnická fakulta MU

JUDr. Danuše Spáčilová

Právnická fakulta MU

JUDr. Eduard Szattler, Ph.D.

Advokátská kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.

JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.