Publikační etika

Zásady publikační etiky

Cílem těchto zásadje zabránit případným nezákonným či neetickým procesům v každém stupni publikačního procesu v rámci Revue pro právo a technologie.

Zasláním příspěvku autor potvrzuje, že jeho text je originálním dílem, které dosud nebylo publikováno nikde jinde. Jakkékoliv plagiátorství, zaslání shodného či již publikovaného příspěvku či úmyslné uvedení nepravdivých údajů je považováno za nepřijatelné a neetické. Neoriginální díla a díla, která jsou výsledkem plagiátorství nebudou publikována.

Tyto principy jsou založeny na následujících zdrojích Komise pro publikační etiku (COPE):

V případě, že nastane situace, která není přímo regulována v rámci těchto zásad, výše uvedené zdroje z dílny COPE budou přiměřeně aplikovány.

Na začátku každé spolupráce seznámí redakce Revue pro právo a technologie autory, editory i recenzenty s těmito zásadami a jejich aplikací. Autoři, editoři a recenzenti budou také upozorněni na výše uvedené dokumenty COPE a jejich aplikovatelnost.