Facebook, Twitter a YouTube jako garanti svobodného projevu? Kritika současného systému notice-and-takedown

Monika Hanych, Marek Pivoda

Abstrakt

Sociální sítě v dnešní době působí jako platformy pro volný trh myšlenek. Regulace protiprávního obsahu ovšem není zdaleka dostačující a často dochází k zásahům do základních práv jejich uživatelů. Státy přitom nejsou fakticky schopny protiprávnímu chování čelit a ponechávají odpovědnost na sociálních sítích a jejich vlastních pravidlech. Současný odpovědnostní režim, založený na režimu notice-and-takedown, se ukazuje jako nevhodné řešení pro různé druhy projevů. Nesplňuje požadavky na právní jistotu uživatelů ani transparentnost procesu a umožňuje výrazné zásahy do jejich práv. Proto navrhujeme nastavit nový odpovědnostní režim, založený na principech notice-and-action, které zohledňují odlišnosti jednotlivých projevů i co nejvyšší míru vyvážení základních práv všech dotčených subjektů.

Bibliografická citace

HANYCH, Monika a Marek PIVODA. Facebook, Twitter a YouTube jako garanti svobodného projevu? Kritika současného systému notice-and-takedown. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 177-220. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8170

Klíčová slova

odpovědnost ISP; notice-and-takedown; notice-and-action

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

SEZNAM ZDROJŮ

Články:

 1. ADLER, Julie. The Public's Burden in a Digital Age: Pressures on Intermediaries and the Privatization of Internet Censorship. Journal of Law and Policy, 2011, roč. 20, č. 1, 231-266. ISSN 1074-0635.
 2. AMMORI, Marvin. The New New York Times: Free Speech Lawyering in the Age of Google and Twitter. Harvard Law Review, 2014, roč. 127, č. 8, s. 2259-2295. ISSN 0017-811X.
 3. ANGELOPOULOS, Christina a Stijn SMET. Notice-and-Fair-Balance: How to Reach a Compromise between Fundamental Rights in European Intermediary Liability. Journal of Media Law, 2016, roč. 8, č. 2, s. 266-301. ISSN 1757-7632.
 4. ARGY, Philip N. Internet Content Regulation: An Australian Computer Society Perspective. University of New South Wales Law Journal, 2000, roč. 23, č. 1, s. 265-267. ISSN 0313-0096.
 5. BALKIN, Jack M. The Future of Free Expression in a Digital Age. Pepperdine Law Review, 2009, roč. 36, č. 2, s. 427-444. ISSN 0092-430X.
 6. BALKIN, Jack. Old-School/New-School Speech Regulation. Harvard Law Review, 2014, roč. 127, č. 8, s. 2296-2342. ISSN 0017-811X.
 7. CHANDER, Anupam. Facebooksitan. North Carolina Law Review, 2012, roč. 90, č. 5, s. 1807-1844. ISSN 0029-2524.
 8. FROSIO, Giancarlo F. From Horizontal to Vertical: An Intermediary Liability Earthquake in Europe. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2017, roč. 12, č. 7. s. 565-575. ISSN 1747-1532.
 9. FROSIO, Giancarlo F. Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy. Northwestern University Law Review Online [online]. 2017, roč. 112(19) [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://www.northwesternlawreview.org/reforming-intermediary-liability
 10. FROSIO, Giancarlo F. The Death of ‘No Monitoring Obligations’: A Story of Untameable Monsters. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC) [online], 2017 (bude publikováno v nadcházejících číslech). Dostupné z: https://ssrn.com/abstract=2980786
 11. HEINS, Marjorie. The Brave New World of Social Media Censorship. Harvard Law Review Forum, 2014, roč. 127, s. 325-330. ISSN 0017-811X.
 12. HUSOVEC, Martin. Accountable, Not Liable: Injunctions Against Intermediaries. TILEC Discussion Paper No. 2016-012, 2. 5. 2016. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2773768
 13. JACKSON, Benjamin F. Censorship and Freedom of Expression in the Age of Facebook. New Mexico Law Review, 2014, roč. 44, č. 1, s. 121-168. ISSN 0028-6214.
 14. KAMINSKI, Margot. Positive Proposals for Treatment of Online Intermediaries. American University International Law Review, 2012, roč. 28, č. 1, s. 203-222. ISSN 1520-460X.
 15. KAYE, David. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression (A/HRC/35/22). United Nations, Human Rights Council, 30. 3. 2017.
 16. KLEINSCHMIDT, Broder. An International Comparison of ISP's Liabilities for Unlawful Third Party Content. International Journal of Law and Information Technology, 2010, roč. 18, č. 4, s. 332-355. ISSN 1464-3693. https://doi.org/10.1093/ijlit/eaq009
 17. KUCZERAWY, Aleksandra. Intermediary liability & freedom of expression: Recent developments in the EU notice & action initiative. Computer Law & Security Review, 2015, roč. 31, č. 1, s. 46-56. ISSN 0267-3649. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2014.11.004
 18. MAISNER, Martin. Filtrování ze strany ISP ve světle aktualit evropského práva. Bulletin advokacie, 2017, č. 4, s. 34-41. ISSN 1210-6348.
 19. MCGOLDRICK, Dominic. The Limits of Freedom of Expression on Facebook and Social Networking Sites: A UK Perspective. Human Rights Law Review, 2013, roč. 13, č. 1, s. 125-151. ISSN 1461-7781. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngt005
 20. NULÍČEK, Michal. Nová evropská legislativa a její dopady na práva a povinnosti ISP. Právní rozhledy, 2017, č. 9, s. 317 – 321. ISSN 1210-6410.
 21. OMER, Corey. Intermediary Liability for Harmful Speech: Lessons from Abroad. Harvard Journal of Law & Technology, 2014, roč. 28, č. 1, s. 289-324. ISSN 0897-3393.
 22. PARK, Kevin. Facebook Used Takedown and It Was Super Effective; Finding a Framework for Protecting User Rights of Expression on Social Networking Sites. New York University Annual Survey of American Law, 2013, roč. 68, č. 4, s. 891-958. ISSN 0066-4413.
 23. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti. Právní rozhledy, 2009, č. 23, s. 837-845. ISSN 1210-6410.
 24. SADEGHI, Samuel. Election Speech and Collateral Censorship at the Slightest Whiff of Legal Trouble. UCLA Law Review, 2016, roč. 63, č. 5, s. 1472-1505. ISSN 0041-5650.
 25. SARDAR, Sheheryar a Benish SHAH. Social Media, Censorship, and Control: Beyond SOPA, PIPA, and the Arab Spring. University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change, 2012, roč. 15, č. 4, s. 577-586. ISSN 1091-4803.
 26. SHKLAR, Zachary. Social Networking and Freedom of Speech: Not Like Old Times. Missouri Law Review, 2013, roč. 78, č. 2, s. 665-682. ISSN 0026-6604.
 27. TAN, Corinne Hui Yun. Terms of service on social media sites. Media & Arts Law Review [online]. 2014, 19, 2, 195 – 220. Dostupné z: http://www.lexisnexis.com
 28. TUSSEY, Deborah. Facebook: The New Town Square. Southwestern Law Review, 2014, roč. 44, č. 2, s. 385-410. ISSN 0886-3296.
 29. WAUTERS, Ellen, Eva LIEVENS a Peggy VALCKE. Towards a better protection of social media users: a legal perspective on the terms of use of social networking sites. International Journal of Law and Information Technology, 2014, č. 22, s. 254–294. ISSN 0967-0769.

Knihy:

 1. HUSOVEC, Martin. ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva [online]. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014 [cit. 2017-08-22]. ISBN 978-80-904248-8-3. Dostupné z: https://knihy.nic.cz/files/edice/zodpovednost_na_internete.pdf
 2. KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK a kol. Ústavní právo: casebook. Praha: Wolters Kluwer, 2014, ISBN 978-807-4786-648.
 3. KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech. Praha: Karolinum, 2002.
 4. MANGAN, David a Lorna E. GILLIES. The Legal Challenges of Social Media. Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing, 2017. ISBN 9781785364518.
 5. MOLEK, P. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-502-3.
 6. POLČÁK, Radim, HARAŠTA, Jakub a STUPKA, Václav. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-210-8426-1.
 7. POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-22-3.
 8. POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. ISBN 978-80-251-1777-4.
 9. SVANTESSON, Dan. Private International Law and the Internet. 2. Vydání. Nizozemsko: Kluwer Law International, 2012, 557 s., ISBN 978-90-411-3416-5.
 10. WAGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6.

Judikatura:

 1. Nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 185/04.
 2. Nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. I.ÚS 3018/14.
 3. Nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93.
 4. Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. III. ÚS 139/98.
 5. Nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13.
 6. Nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09.
 7. Rozhodnutí BGH ve věci Rolex v. eBay ze dne 19. 4. 2007, č.j. I ZR 35/04.
 8. Rozhodnutí BGH ve věci Rolex v. Ricardo ze dne 11. 3. 2004, č. j. I ZR 304/01.
 9. Rozhodnutí Court of Appeal ze dne 21. 12. 2016 ve věci Northern Ireland CG v Facebook Ireland Ltd & Anor (CG v Facebook Ireland Ltd & Anor [2016] NICA 54).
 10. Rozhodnutí ESLP ve věci Delfi AS proti Estonsku ze dne 16. 6. 2015, č. 64569/09;
 11. Rozhodnutí ESLP ve věci Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete a Index.hu Zrt. proti Maďarsku ze dne 2. 2. 2016, č. 22947/13.
 12. Rozhodnutí Hamburg District Court ve věci Max Mosley v Google Inc. ze dne 24. 1. 2014, 324 O 264/11.
 13. Rozhodnutí High Court of Justice in Northern Ireland Queen's Bench Division ze dne 20. 12. 2016 ve věci J20 v Facebook Ireland Ltd.
 14. Rozhodnutí High Court of Justice Queen's Bench Division in London ve věci Mosley v Google ze dne 15. 1. 2015, HQ 14 X 02964.
 15. Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Susan B. Anthony List v. Driehaus ze dne 16. 6. 2014, 134 S.Ct. 2334 (2014).
 16. Rozhodnutí SDEU (čtvrtého senátu) ve věci UPC Telekabel Wien GmbH proti Constantin Film Verleih GmbH a Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH ze dne 27. 3. 2014, C-314/12.
 17. Rozhodnutí SDEU (třetího senátu) ve věci Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Netlog NV ze dne 16. 2. 2012, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:8.
 18. Rozhodnutí SDEU (třetího senátu) ve věci TobiasMcFadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH ze dne 15. 9. 2016, C-484/14.
 19. Rozhodnutí SDEU (velkého senátu) ve věci L’Oréal SA a další proti eBay International AG a další ze dne 12. 6. 2011, C-324/09.
 20. Rozhodnutí SDEU (velkého senátu) ve věci Productores de Música de España (Promusicae) v Telefónica de España SAU ze dne 29. 1. 2008, C-275/06.
 21. Rozhodnutí SDEU ve věci Netlog NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) ze dne 16. 2. 2012, C-360/10, ECLI:EU:C:2012:85.
 22. Rozhodnutí SDEU ve věci Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) ze dne 24. 11. 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:255.
 23. Rozhodnutí Tribunal de Grande Instance de Paris ve věci LICRA et UEJF v. Yahoo! Inc. ze dne 20. 11. 2000, 00/05308.
 24. Rozhodnutí Tribunal de Grande Instance de Paris, 17e CH. ve věci Google c. Max Mosley, ze dne 6. 11. 2013, RG 11/07970.
 25. Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 936/16.

Ostatní zdroje:

 1. 3 postřehy pro každého kandidáta. Institut politického marketingu [online]. ČR: Institut politického marketingu, 2014 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://politickymarketing.com/komunalni-volby-2014-5-pouceni-kazdeho-kandidata
 2. 500 Hours of Video Uploaded to YouTube Every Minute [forecast]. TubularInsights[online]. USA: TUBULARINSIGHTS & TUBULARLABS, 2015 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://tubularinsights.com/hours-minute-uploaded-youtube/
 3. About YouTube. YouTube [online]. USA: Youtube, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/
 4. Communication on Online Platforms and the Digital Single Market Opportunities and Challenges for Europe. Evropská Komise [online]. Evropská komise 2017 [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-online-platforms-and-digital-single-market-opportunities-and-challenges-europe
 5. Company Info. Facebook [online]. USA: Facebook, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://newsroom.fb.com/company-info/
 6. Copyright Compliance - Service Compliance Automation for Media Sharing Platforms. Audible Magic [online]. Audible Magic 2017 [cit. 2017-08-25]. Dostupné z: http://www.audiblemagic.com/compliance-service/#how-it-works
 7. Décret n° 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère pornographique. Legifrance [online]. Francie: Legifrance, 2015 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030195477&categorieLien=id
 8. Facebook Reports Second Quarter 2017 Results. Facebook [online]. USA: Facebook, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2017/Facebook-Reports-Second-Quarter-2017-Results/default.aspx
 9. Facebook. Prohlášení o právech a povinnostech [online]. Facebook 2017 [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://www.facebook.com/terms
 10. Facebook: Počet měsíčních uživatelů překročil 2 miliardy. Mediaguru [online]. ČR: PHD, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2017/07/facebook-pocet-mesicnich-uzivatelu-prekrocil-dve-miliardy/
 11. FLOYD, Rita. Parallels with the hate speech debate: the pros and cons of criminalising harmful securitising requests. Review of International Studies [online]. 2017, 1-21 [cit. 2017-08-22]. ISSN 1469-9044. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies
 12. Freedom on the Net 2017. Mediafile Publishing [online]. USA: Mediafile Publishing, 2017 [cit. 2017-22-11]. Dostupné z: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2017/turkey
 13. Full report on the results of the public consultation on the Regulatory environment for Platforms, Online Intermediaries and the Collaborative Economy. Evropská Komise [online]. Evropská komise, vyd. 25. 5. 2016 [cit. 2017-06-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
 14. GROTHAUS, Michael. I Asked a Privacy Lawyer What Facebook's New Terms & Conditions Mean for You [online]. © 2017 VICE Media LLC [cit. 2017-08-25]. Dostupné z: https://www.vice.com/en_uk/article/i-asked-a-lawyer-how-facebooks-new-terms-will-affect-my-online-life-183
 15. HANIAKOVÁ, Tereza. Může prezident blokovat vlastní občany? Uživatelé Twitteru žalují Donalda Trumpa. Lidovky.cz [online]. MAFRA 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/uzivatele-twitteru-zaluji-donalda-trumpa-zablokoval-je-pro-jejich-kriticke-komentare-gqs-/media.aspx?c=A170712_163620_ln-media_teh
 16. HAVLÍKOVÁ, Kateřina. Neoprávněné užití autorských práv na internetu. Praha, 2015. Univerzita Karlova, Právnická fakulta.
 17. HERRMANN, Nils. Study proves: 1055% higher share rate on Facebook native videos [online]. 2017, Quintly [cit. 2017-08-31]. Dostupné z: https://www.quintly.com/blog/2017/03/facebook-video-study/
 18. How does Rights Manager help me protect my copyrights on Facebook?. Facebook [online]. Facebook © 2017 [cit. 2017-08-25]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/1824313947806360
 19. IVIČIČ, Marek. Horizontální působení základních práv a svobod [online]. Brno, 2013 [cit. 2017-08-22]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/41115/pravf_d/
 20. Jednotný digitální trh: Odstraňovat překážky a využívat všech možností online. Evropská Komise [online]. Evropská komise 2017 [cit. 2017-07-31]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_cs
 21. KANG, Maria. No One Can Make you Feel Inferior without Your Consent [online]. Maria Kang 2013 [cit. 2017-06-28]. Dostupné z: http://www.mariakang.com/2013/10/21/no-one-can-make-you-feel-inferior-without-your-consent/
 22. KRAUSE, Till and GRASSEGGER, Hannes. Inside Facebook. Süddeutsche Zeitung [online]. Süddeutsche Zeitung 2016 [cit. 2017-08-28]. Dostupné z: http://international.sueddeutsche.de/post/154513473995/inside-facebook
 23. LOMAS, Natasha. After YouTube boycott, Google pulls ads from more types of offensive content. TechCrunch [online]. USA: TechCrunch 2013-2017 [cit. 2017-04-25]. Dostupné z: https://techcrunch.com/2017/03/21/after-youtube-boycott-google-pulls-ads-from-more-types-of-offensive-content/
 24. MÁLKOVÁ, Eva. Komunální volby 2014 v Brně: analýza volebních kampaní. Brno, 2015. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/414871/fss_b/BP-Eva_Malkova.pdf. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.
 25. Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Evropská komise [online]. Evropská komise, 14. 9. 2016, COM(2016) 593 final 2016/0280 (COD) [cit. 2017-06-31]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593
 26. Návrh zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Evropský parlament: Výbor pro kulturu a vzdělávání [online]. Evropský parlament 2017 [cit. 2017-08-30]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-587.655+02+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
 27. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 28. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis).
 29. Prohlášení o právech a povinnostech. Facebook [online]. Facebook © 2017 [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://www.facebook.com/terms
 30. The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated August 2017. Zephoria Digital Marketing [online]. USA: Zephoria, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
 31. TOOR, Amar. Germany passes controversial law to fine Facebook over hate speech. The Verge [online]. Vox Media, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://www.theverge.com/2017/6/30/15898386/germany-facebook-hate-speech-law-passed
 32. Údaje o společnosti. Twitter [online]. USA: Twitter, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://about.twitter.com/company
 33. YouTube for Press. YouTube [online]. USA: YouTube, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://www.youtube.com/yt/about/press/
 34. Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 35. Zásady komunity. Facebook [online]. USA: Facebook, 2017 [cit. 2017-09-08]. Dostupné z: https://www.facebook.com/communitystandards

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-11


Copyright (c) 2017 Monika Hanych, Marek Pivoda

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.