Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Veřejné zakázky v oblasti ICT a problém závislosti zadavatele na dodavateli
Jan Svoboda
Revue pro právo a technologie  ročník: 10,  číslo: 19,  první strana: 135,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/RPT2019-1-5Copyright (c) 2017 Katarína Kesselová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.