Kontakt na časopis

Doručovací adresa

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Veveří 70
611 80
Brno
Česká republika

Hlavní kontakt

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
šéfredaktor
Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Veveří 70
611 80
Brno
Česká republika
Telefon: 549494751
Email: matej.myska@law.muni.cz

Podpůrný kontakt

Anna Štefanidesová
Email: 434128@mail.muni.cz