Kontakt na časopis

Doručovací adresa

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Veveří 70
611 80
Brno
Czech Republic

Hlavní kontakt

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
šéfredaktor
Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Veveří 70
611 80
Brno
Česká republika
Telefon: 549494751
Email: matej.myska@law.muni.cz

Podpůrný kontakt

Anna Blechová
Email: 458594@mail.muni.cz