Platformy peer-to-peer jako sdělování veřejnosti

Jan Zibner

Bibliografická citace

ZIBNER, Jan. Platformy peer-to-peer jako sdělování veřejnosti. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. s. 149-159. [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8417

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-9


Copyright (c) 2017 Jan Zibner

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.