Obhajitelnost softwarových patentů

František Kasl

Abstrakt

Příspěvek je věnován právní úpravě softwarových patentů v evropském a americkém prostředí. S přihlédnutím ke specifickým vlastnostem softwaru je porovnávána autorskoprávní a patentová ochrana. Dále je analyzována vhodnost softwaru jako patentovatelného vynálezu a to s přihlédnutím k vývoji pojetí, přípustnosti a vymezení softwarových patentů v Evropě a ve Spojených státech. Hlavní část článku je věnována třem příkladům alternativního užití softwarových patentů, které jsou značně rozšířené a na kterých je diskutována role a význam, jaký mají softwarové patenty při praktickém využití.

Bibliografická citace

KASL, František. Obhajitelnost softwarových patentů. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 25-41. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8164

Klíčová slova

softwarový patent; patentové právo; software

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ABRAHAM, Ebby. Amdocs v. Openet: Opening a Software Rift in Alice´s Wonderland. Intellectual Property & Technology Law Journal. 2017, roč. 29, č. 3, s. 15–17. ISSN 1534-3618.

BESSEN, James; FORD, Jennifer; MEUER, Michael J. The Private and Social Costs of Patents Trolls. Regulation. 2012, roč. 2011–2012, č. 34.

CASS, Ronald A. Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigants, Patent Quality, and Software. Minnesota Journal of Law, Science & Technology. 2015, roč. 2015, č. 16, s. 1–61. ISSN 1552-9541.

COMPETITION DIRECTORATE GENERAL OF THE EUROPEAN COMMISSION. Competition policy brief: Standard essential patents [online]. B.m.: Evropská komise, 2014. Occassional Discussion Papers, 8 [vid. 3. červenec 2017]. ISBN 978-92-79-35553-0. Získáno z: http://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/008_en.pdf

COTTLE, Catherine M.; GREENSPOON, Robert P. Don’t Assume a Can Opener: Confronting Patent Economic Theories with Licensing and Enforcement Reality. Columbia Science & Technology Law Review. 2011, roč. 2011, č. 12.

ENGELFRIET, Arnoud. The mess that is the European software patent. The IPKat [online]. blog. 2012. [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: http://ipkitten.blogspot.cz/2012/10/the-mess-that-is-european-software.html

EUROPEAN COUNCIL; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Agreement on a Unified Patent Court (UPC). Ratification Details [online] b.n. 2017 [vid. 26. září 2017]. Získáno z: http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001

FELDMAN, Robin; LEMLEY, Mark A. Does Patent Licensing Mean Innovation? 2015. B.m.: Stanford Law & Economics Olin Working Paper No. 473.

FISHER, Daniel. Patent Trolls Face Higher Risks As Supreme Court Loosens Fee-Shifting Rule. Forber [online]. 2014 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: https://www.forbes.com/sites/danielfisher/2014/04/29/patent-trolls-face-higher-risks-as-supreme-court-loosens-fee-shifting-rule/#6a94039a5e44

GABISON, Garry A. Spotting Software Innovation in a Patent Assertion Entity World. Hastings Science and Technology Law Journal. 2016, roč. 2016, č. 8, s. 97–136. ISSN 2331-835X.

GOLDMAN, Eric. Fixing Software Patents [online]. 1. leden 2013. B.m.: Santa Clara Law Digital Commons. Získáno z: http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/596

GRAHAM, Stuart J.H.; A KOL. High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results of the 2008. Berkeley Technology Law Journal. 2009, roč. 2009, č. 24.

HAEUSSLER, Carolin; HARHOFF, Dietmar; MUELLER, Elisabeth. To Be Financed or Not... – The Role of Patents for Venture Capital Financing: Discussion Paper No. 09-003. 2009. B.m.: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung.

HAFNER, Frank; KÖRBLER, Günther. India and Europe explore the impact of Industry 4.0 on the patent system. Conference report. In: [online]. Mnichov: European Patent Office, 2017. Získáno z: http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2016/indo-european.html

HO, Kenie. Internet of Things: Another Industry Patent War? Finnegan [online] b.n. 2015 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=1031eb8f-a92a-4dca-9664-0e6169ae819a

CHAO, Bernard. Finding the Point of Novelty in Software Patents. Berkeley Technology Law Journal. 2013, roč. 2013, č. 28.

CHIEN, Colleen. From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent Ecosystem and Its Implications for the Patent System. Hastings Law Journal. 2010, roč. 2010, č. 62.

CHIEN, Colleen. Startups and Patent Trolls. Stanford Technology Law Review. 2014, roč. 2014, č. 17.

JUNGER, Peter D. Manuscript: You Can’t Patent Software: Patenting Software Is Wrong. Case Western Law Review. 2008, roč. 2007–2008, č. 58, s. 333–481.

KARAKASHIAN, Sona. A Software Patent War: The Effects of Patent Trolls on Startup Companies, Innovation, and Entrepreneurship. Hastings Business Law Journal. 2015, roč. 2015, č. 11, s. 119–156.

KASTRENAKES, Jacob. Qualcomm sues Apple suppliers amid global patent battle. The Verge [online]. 2017 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: https://www.theverge.com/2017/5/17/15652082/qualcomm-apple-suppliers-lawsuit-stopping-payments

LEMLEY, Mark A.; MELAMED, A. Douglas. Missing the Forest for the Trolls. Columbia Law Review. 2013, roč. 2013, č. 113.

LONG, Clarissa. Patent Signals. University of Chicago Law Review. 2002, roč. 2002, č. 69.

MANN, Ronald J. Do Patent Facilitate Financing in the Software Industry? Texas Law Review. 2005, roč. 2005, č. 83.

MANN, Ronald J.; SAGER, Thomas W. Patents, Venture Capital, and Software Startups. Research Policy. 2007, roč. 2007, č. 36. ISSN 0048-7333.

MARINO, Fabio E.; NGUYEN, Teri H. P. From Alappat to Alice: The Evolution of Software Patents. Hastings Science and Technology Law Journal. 2017, roč. 2017, č. 9, s. 1–28. ISSN 2331-835X.

MASNICK, Mike. Meet The Patent Thicket: Who’s Suing Who For Smartphone Patents. Techdirt [online]. 2010 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: https://www.techdirt.com/blog/wireless/articles/20101007/22591311328/meet-the-patent-thicket-who-s-suing-who-for-smartphone-patents.shtml

MASNICK, Mike. There Are 250,000 Active Patents That Impact Smartphones; Representing One In Six Active Patents Today. Techdirt [online]. 2012 [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: https://www.techdirt.com/blog/innovation/articles/20121017/10480520734/there-are-250000-active-patents-that-impact-smartphones-representing-one-six-active-patents-today.shtml

MOLDOVANYI, Matthew. Alice: The Status Quo or Total Chaos? Journal of Law, Technology & the Internet. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 121–152. ISSN 1949-6451.

MORRIS, Roberta J. Anatomy of a patent. In: GOLDSTEIN, Avery N. (ed.) . Patent Laws for Scientists and Engineers. Boca Raton: CRC Press, 2005, s. 4–26. ISBN 978-1-4200-2857-7.

QUINN, Gene. Industry reaction to SCOTUS patent venue decision in TC Heartland v. Kraft Food Group. IPWatchdog [online]. 2017. [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: http://www.ipwatchdog.com/2017/05/22/industry-reaction-scotus-patent-venue-decision-tc-heartland-v-kraft-food-group/id=83518/

RICHARDSON, Mark. The UK’s path to ratifying the UPC Agreement. IPcopy [online]. 2016. [vid. 26. září 2017]. Získáno z: https://ipcopy.wordpress.com/2016/12/13/the-uks-path-to-ratifying-the-upc/

ROSATI, Eleonora. Should patent law imitate copyright? Posner explains. The IPKat [online]. blog. 2012. [vid. 3. červenec 2017]. Získáno z: http://ipkitten.blogspot.com/2012/10/should-patent-law-imitate-copyright.html

SHAEFFER, John. Software as Text. Santa Clara High Technology Law Journal. 2016, roč. 33, č. 3, s. 324–414.

SHAPIRO, Carl. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. In: JAFFE, Adam B.; LERNER, Josh; STERN, Scott (eds.) . Innovation Policy and the Economy, Volume 1. Cambridge: MIT Press, 2001, NBER Book Series Innovation Policy and the Economy, s. 119–150. ISBN 0-262-60041-2.

SINGER, Margarete; STAUDER, Dieter, eds. The European Patent Convention: A Commentary. 3. vyd. B.m.: Carl Heymanns Verlag, 2003. ISBN 978-3-452-24735-3.

STEINBRENER, Stefan V. Patentable subject matter under Article 52(2) and (3) EPC: a whitelist of positive cases from the EPO Boards of Appeal - Part 1. Journal of Intellectual Property Law & Practice [online]. 2017, roč. 2017, s. 1–23. ISSN 1747-1540. Získáno z: https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx139

Progress on the Unified Patent Court Project – 21 September 2017 | UPC. Unified Patent Court [online] b.n. 2017 [vid. 26. září 2017]. Získáno z: https://www.unified-patent-court.org/news/progress-unified-patent-court-project-21-september-2017

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-2


Copyright (c) 2017 František Kasl

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.