Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 7, No 13 (2016)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuse

Jakub Handrlica   
s. 5-28
Anton Konkol   
s. 29-44
Martin Loučka   
s. 45-66
Radim Polčák   
s. 67-91

Anotace

Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Matěj Myška, Anna Slánská   
s. 93-109

Téma

František Kasl   
s. 111-146
Matěj Myška, Jakub Harašta, Pavel Loutocký, Jakub Míšek   
s. 147-189