Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 7, No 14 (2016)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuse

Kateřina Hlaváčová, Oliver Chorvát   
s. 3-24
Tomáš Abelovský   
s. 25-44
Pavel Loutocký, Kamil Malinka   
s. 45-64

Anotace

Přehled aktuální judikatury II/2016
František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Slánská, Lucie Straková   
s. 65-83
Jednotný digitální trh, kde vše souvisí se vším. Může evropské právo plně uchopit pojem “digitální” a “propojený”?
Eva Martinicova   
s. 85-102
Spravedlivá odměna za soukromé rozmnožování díla – aktuální vývoj judikatury Soudního dvora
Martin Švéda   
s. 103-111
Nebezpečí záměny ochranné známky na části území Evropské unie
Helena Pullmannová, Jan Zibner   
s. 113-123
Předběžné opatření ve sporu o právo být zapomenut
František Kasl   
s. 125-132
Je hypertextový odkaz na neoprávněně zveřejněné dílo užitím autorského díla?
Veronika Žolnerčíková   
s. 133-142

Recenze

František Kasl   
s. 143-150

Téma

Martin Bartoň   
s. 151-215