Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 9, No 17 (2018)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuse

František Kasl
s. 3-18
Jan Zibner
s. 19-49

Anotace

Ústavní soud potvrzuje judikaturu Nejvyššího soudu v oblasti sdělování děl veřejnosti odkazem
Helena Pullmannová
s. 51-58
Přehled aktuální judikatury I/2018
Dominika Galajdová, František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Štefanidesová, Jan Zibner
s. 59-89

Téma

Ján Matejka, Alžběta Krausová, Vojen Güttler
s. 91-129