Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 10, No 20 (2019)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuze

Jozef Andraško
s. 3-40
Radim Polčák
s. 41-63
Jan Zibner
s. 65-90

Anotace

Dominika Collett, František Kasl, Jakub Klodwig, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Anna Stárková, Jan Svoboda, Petra Vydrová, Jan Zibner
s. 91-126

Recenze

Griffin, James. The State of Creativity, the Future of 3D Printing, 4D Printing and Augmented Reality
Dominika Collett
s. 127-133
Mates, Pavel a kol. Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
Petra Vydrová
s. 135-145

Téma

Jakub Vostoupal
s. 147-268