Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 11, No 21 (2020)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuze

Martin Eliášek, Jakub Kól, Miloš Švaňa
s. 3-20
Adam Jareš
s. 21-46
Ivana Kudláčková
s. 47-71
Pavel Mates
s. 73-89
Rostislav Sliwka
s. 91-128
Veronika Žolnerčíková
s. 129-152

Anotace

Google, právo být zapomenut a Listina základních práv EU
Jaromír Fronc
s. 153-160
Nikdo nesmí vlastnit právo
Jakub Harašta
s. 161-167
Přehled aktuální judikatury I/2020
Jakub Klodwig, Dominika Collett, František Kasl, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Stárková, Jan Svoboda, Petra Vydrová, Veronika Žolnerčíková
s. 169-193

Recenze

Programování pro právníky: Právníkův průvodce možnostmi, jak si se znalostí základů programování usnadnit práci a zpříjemnit život
Jan Svoboda
s. 195-200