Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 11, No 22 (2020)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuze

Jozef Andraško, Matúš Mesarčík
s. 3-50
Michaela Dvořáková
s. 51-89
Jelizaveta Laškevičová
s. 91-110
Jakub Michálek
s. 111-143
Jakub Míšek, Vojtěch Bartoš
s. 145-174

Anotace

V čem spočívá škodlivý následek pouhého zásahu do informačního soukromí člověka bez toho, aby bylo člověku zasaženo do dalších jeho práv?
Jan Svoboda
s. 175-186
Přehled aktuální judikatury II/2020
František Kasl, Jakub Klodwig, Ivana Kudláčková, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Tereza Novotná, Juraj Vivoda, Jakub Vostoupal, Veronika Žolnerčíková
s. 187-211

Recenze

Pokorná, Andrea; Dvořáková, Helena. Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek
Jakub Klodwig
s. 213-218

Téma

Jakub Harašta
s. 219-260