Revue pro právo a technologie

Vážení čtenáři, pokud byste měli zájem o tištěnou verzi aktuálního, či případně některého z minulých čísel periodika, můžete využít objednání přes MUNI SHOP pod tímto odkazem.

Časopis je zdarma, hradíte náklady na logistiku a skladování ve výši 50 Kč včetně DPH za 1 kus.

 

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Roč.14,č.28 (2023)
Revue pro právo a technologie

Obsah

Anotace

Essays

Recenze závěrečných prací

  • Lukáš Bohuslav, Zdeněk Červínek, Jan Chmelík, Petr Kalenský, František Kasl, Pavel Koukal, Tomáš Křivka, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Soňa Pospíšilová, Martin Šolc, Jakub Vostoupal