Revue pro právo a technologie

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.
Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...
Titulní stránka

Vol 8, No 15 (2017)

Celé číslo

Prohlédnout nebo stáhnout celé číslo

Obsah

Diskuse

Jakub Handrlica   
s. 3-18
Petra Krupičková   
s. 19-31
Tomáš Abelovský   
s. 33-49
Jakub Harašta, Jakub Míšek, Monika Hanych, Pavel Loutocký, Michal Malaník, Jaromír Šavelka, Markéta Štěpáníková, Matěj Myška   
s. 51-73

Anotace

František Kasl, Pavel Loutocký, Jakub Míšek, Anna Slánská, Lucie Straková, Anna Štefanidesová   
s. 75-98

Recenze

Kolouch, J.: Cybercrime
Zdeněk Jiří Skupin   
s. 99-104
Bouda, P. a kol.: Zákon o registru smluv. Komentář
Michal Koščík   
s. 105-108
Fialová E.: Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
Jakub Míšek   
s. 109-115
Kuner, Ch.: Transborder Data Flows and Data Privacy Law
Jan Tomíšek   
s. 117-122

Téma

Matěj Machů, Adéla Pecková, Eva Adlerová   
s. 123-177
Zoltán Nagy, Zuzana Zoláková   
s. 179-216
Jan Zibner   
s. 217-260
Pavel Loutocký   
s. 261-309