Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of Biometric Data Under the General Data Protection Regulation
Ján Matejka, Soňa Matochová, Josef Prokeš
Acta Informatica Pragensia  ročník: 8,  číslo: 2,  první strana: 88,  rok: 2019  
https://doi.org/10.18267/j.aip.126

2. The Influence of GDPR on Activities of Social Enterprises
Ondřej Kročil, Richard Pospíšil
Mobile Networks and Applications  rok: 2020  
https://doi.org/10.1007/s11036-020-01513-7Copyright (c) 2017 Vladimír Smejkal

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.