O časopisu

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.

Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Příspěvky je možno zasílat do 31. 3. do letního čísla (vychází 30. 6.) a do 30. 9. do zimního čísla (vychází 31. 12.).

Čestný předseda redakční rady:

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Členové redakční rady:

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě

prof. JUDr. Michael Bogdan, B.A. LL.M.

Lund University

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

Pražská energetika, a.s.

JUDr. Jiří Čermák

Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Právnická fakulta UK

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Právnická fakulta MU

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Fakulta informačních technologií VUT

Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M.

ADR.eu; Youstice.com

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Fakulta informatiky MU

JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Právnická fakulta MU

Mgr. Antonín Panák

EY Česká republika

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Právnická fakulta MU

Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Danuše Spáčilová

Právnická fakulta MU

JUDr. Eduard Szattler, Ph.D.

Advokátská kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.

JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.