Mezinárodní příslušnost soudů v případě pomluvy právnické osoby na internetu

Tereza Kyselovská

Bibliografická citace

KYSELOVSKÁ, Tereza. Mezinárodní příslušnost soudů v případě pomluvy právnické osoby na internetu. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 113-121. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8588

Klíčová slova

mezinárodní příslušnost soudu; pomluva právnické osoby; zveřejnění informací online

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-6


Copyright (c) 2017 Tereza Kyselovská

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.