ČEZ není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Helena Pullmannová

Bibliografická citace

PULLMANNOVÁ, Helena. ČEZ není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 123-135. [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8168

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-7


Copyright (c) 2017 Helena Pullmannová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.