Prešovské politologické dny

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Ve dnech 25.-26. 9. 1996 se uskutečnil na Filozofické fakultě UPJŠ v Prešově již 2. ročník mezinárodní konference Prešovské politologické dny na téma "Politický systém Slovenské republiky - stav, kontexty, perspektíva", kterou pořádala Katedra sociálně-politologických věd.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Prešovské politologické dny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 533-534. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9317

Plný Text: