Myšlenka mezinárodního trestního soudu

Ivo Janda

Abstrakt

V dubnu a srpnu loňského roku se v New Yorku uskutečnila dvě zasedání ad hoc výboru pro zřízení stálého mezinárodního trestního soudu. Výbor byl založen Valným shromážděním bezprostředně po té, co Komise pro mezinárodní právo OSN vypracovala konečnou verzi návrhu statutu stálého mezinárodního trestního soudu a předložila ji Valnému shromáždění OSN.

Bibliografická citace

JANDA, Ivo. Myšlenka mezinárodního trestního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 435-452. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9309

Plný Text: