Myšlenka mezinárodního trestního soudu

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
V dubnu a srpnu loňského roku se v New Yorku uskutečnila dvě zasedání ad hoc výboru pro zřízení stálého mezinárodního trestního soudu. Výbor byl založen Valným shromážděním bezprostředně po té, co Komise pro mezinárodní právo OSN vypracovala konečnou verzi návrhu statutu stálého mezinárodního trestního soudu a předložila ji Valnému shromáždění OSN.

Stránky:
435–452
Metriky

371

Views

188

PDF views