K otázce pozitivního a "nadpozitivního" práva

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt

Článek prof. V. Klokočky č. 2/1995 Politologického časopisu (str. 117-127) je potvrzením jeho výchozího stanoviska v článku Lidových novin z 23/6 1994 a odpovědí na polemické články prof. V. Pavlíčka a prof. F. Šamalíka v Lidových novinách: 14/7 1994 a V. Žáka v Listech č. 6/94. Zabývá se v něm zejména problémem suverenity lidu v demokratickém státě, učením o jejím dvojím cha­raktetu jednak jako moci konstitutivní (pouvoir constituant) a jednak jako moci již konstituované (pouvoir constitué), a zejména pak vztahem práva pozitivního (tj. daného a v právních normách kodifikovaného) a práva přirozeného (stojícího nad těmito kodifikovanými normami a tedy "nadpozitivního").

Rád bych se pokusil k některým otázkám této diskuse připojit několik po­známek, a to zejména k problému vztahu práva pozitivního a práva přirozeného, k problému recepce práva přirozeného do práva pozitivního a případné derogaci práva pozitivního právem přirozeným. Moje poznámky jsou samozřejmě ovlivněny viděním právníka, který se profesně zabýval aplikací práva ve veřejné správě, tedy v oblasti tradičně nazývané právní praxí.


Stránky:
416–434
Metriky

285

Views

103

PDF views