Notářství dnes

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
Notáři ustavení do funkce podle zákona o notářích a jejich činnosti č. 358/92 Sb. a sdružení v Notářské komoře České republiky od 1.1. 1993 vyvíjejí ve smyslu ust. § 2 notářskou činnost, která spočívá v sepisování veřejných listin o právních úkonech, v ověřování právně významných skutečností a prohlášení, v přijímání listin do úschovy a dále v přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám, a to v souvislostí s jejich ostatní činnností. V řízení o dědictví působí notáři jako soudní komisaři ve smyslu ustanovení § 4 citovaného zákona a § 175 za a následujících občanského soudního řádu.

Stránky:
411–415
Metriky

443

Views

152

PDF views