Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a v Rakousku

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
V demokratických systémech, založených na převážně reprezentativní demokracii, jsou klíčovým legitimizačním faktorem volby. Předpokladem úspěšnosti v každých volbách je účinná volební kampaň. Právě tématem volební kampaně se zabývá tento příspěvek. Je zaměřen na komparaci právní úpravy v České republice a v Rakousku, tzn. ve dvou zemích, které jsou si velmi blízké, a to nejen v regionálním smyslu. Jedná se o dva státy, s mnoha společnými historickými rysy, o státy založené na obdobné kulturní a obecné hodnotové orientaci a v neposlední řadě o státy, které si jsou (a zejména budou) velmi blízké i co do právního řádu. Zároveň však lze nalézt celou řadu odlišnošností, z nichž podstatná část je determinována důsledky předlistopadového režimu v bývalém Československu.

Stránky:
512–527
Metriky

398

Views

61

PDF views