Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a v Rakousku

Reingard Riener-Hofer, Vojtěch Šimíček

Abstrakt

V demokratických systémech, založených na převážně reprezentativní demokracii, jsou klíčovým legitimizačním faktorem volby. Předpokladem úspěšnosti v každých volbách je účinná volební kampaň. Právě tématem volební kampaně se zabývá tento příspěvek. Je zaměřen na komparaci právní úpravy v České republice a v Rakousku, tzn. ve dvou zemích, které jsou si velmi blízké, a to nejen v regionálním smyslu. Jedná se o dva státy, s mnoha společnými historickými rysy, o státy založené na obdobné kulturní a obecné hodnotové orientaci a v neposlední řadě o státy, které si jsou (a zejména budou) velmi blízké i co do právního řádu. Zároveň však lze nalézt celou řadu odlišnošností, z nichž podstatná část je determinována důsledky předlistopadového režimu v bývalém Československu.

Bibliografická citace

RIENER-HOFER, Reingard a Vojtěch ŠIMÍČEK. Volební kampaň - komparace právní úpravy v České republice a v Rakousku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 512-527. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9314

Plný Text: