Brian Pollard: Eutanazie ano či ne?

Vladimír Kratochvíl

Abstrakt

Recenze publikace - Brian Pollard: Eutanazie ano či ne?

The Challenge of  Euthanasia. Crows Nest, litle Hills Press 1994. český překlad Eva Masnerová, Praha, Dita 1996. 211 s.

Bibliografická citace

KRATOCHVÍL, Vladimír. Brian Pollard: Eutanazie ano či ne? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 535-542. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9318

Plný Text: