Volební právo ČR z hlediska zkušeností voleb do Poslanenecké sněmovny

Jan Filip

Abstrakt

V souvislosti s praktickým uplatňováním zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. (dále v textu jen "ZVP") se projevují nejen klady této úpravy, nýbrž i celá řada nedostatků. K jejich systematickému zhodnocení by bylo třeba monografie.

Nicméně i charakteristiky našeho volebního systému umožní systematicky upo­zornit na závažné otázky volebního práva.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Volební právo ČR z hlediska zkušeností voleb do Poslanenecké sněmovny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 499-511. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9313

Plný Text: