Volební právo ČR z hlediska zkušeností voleb do Poslanenecké sněmovny

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
V souvislosti s praktickým uplatňováním zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. (dále v textu jen "ZVP") se projevují nejen klady této úpravy, nýbrž i celá řada nedostatků. K jejich systematickému zhodnocení by bylo třeba monografie.

Nicméně i charakteristiky našeho volebního systému umožní systematicky upo­zornit na závažné otázky volebního práva.


Stránky:
499–511
Metriky

203

Views

176

PDF views