Několik poznámek k problematice prodeje, obchodování a únosů dětí

Jana Zezulová

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou prodeje, obchodování a únosů dětí z pohledu Úmluvy o právech dítěte a českých trestněprávních předpisů. V prvé části se autorka zabývá definicí pojmu dítě, dále pak rozborem trestného čimu obchodování s dětmi, v souvislosti s národní a mezistátní adopcí. Dále je zmíněna problematika trestného činu únosu a otázka právního posouzení případu únosu dítěte jedním z rodičů. V závěru článku jsou zmíněny další formy zneužívání, vykořisťování a týrání dítěte, zejména pak dětská prostituce a pornografre v souvislosti s vývojem Internetové sítě.

Bibliografická citace

ZEZULOVÁ, Jana. Několik poznámek k problematice prodeje, obchodování a únosů dětí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 453-460. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9310

Plný Text: