Knihovna třetího tisíciletí?

Roč.4,č.3(1996)

Abstrakt
Po té, kdy v roce 1990 vrátila Vojenská akademie Brno Masarykově univerzitě budovu na Veveří ulici 70, se do ní celkem bez větších problémů přestěhovaly všechny katedry i všechna pracoviště a oddělení Právnické fakulty. Potíže však vznikly s umístěním knihovny. Prostory, které byly pro ni vytipovány neodpovídaly především po stránce statické, bylo třeba provést technicky i finančně náročné stavební úpravy.

Stránky:
361–363
Biografie autora

Marie Zejdová

Ústřední knihovna, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ředitelka
Metriky

218

Views

136

PDF views