Knihovna třetího tisíciletí?

Marie Zejdová

Abstrakt

Po té, kdy v roce 1990 vrátila Vojenská akademie Brno Masarykově univerzitě budovu na Veveří ulici 70, se do ní celkem bez větších problémů přestěhovaly všechny katedry i všechna pracoviště a oddělení Právnické fakulty. Potíže však vznikly s umístěním knihovny. Prostory, které byly pro ni vytipovány neodpovídaly především po stránce statické, bylo třeba provést technicky i finančně náročné stavební úpravy.

Bibliografická citace

ZEJDOVÁ, Marie. Knihovna třetího tisíciletí? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1996, č. 3, s. 361-363. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9303

Plný Text: