Nejvyšší soud Japonska: Pasivní hráč na poli ústavnosti?

Tereza Pargačová

Abstrakt

Tento článek pojednává o Nejvyšším soudu Japonska a o jeho zdráhavém přístupu k vlastní rozhodovací činnosti ve vztahu k moci zákonodárné a výkonné. Text je členěn na tři části. První část se zabývá otázkou vnitřní organizace Nejvyššího soudu Japonska a problematikou závaznosti jeho judikatury v japonském soudnictví. Druhá část popisuje spolupráci mezi jednotlivými složkami státní moci včetně důsledků tohoto provázání na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu. V poslední části článku jsou pak diskutovány dvě vybrané skupiny rozhodnutí Nejvyššího soudu odrážející aktuální politické otázky a nástin postojů Nejvyššího soudu k těmto otázkám.

Bibliografická citace

PARGAČOVÁ, Tereza. Nejvyšší soud Japonska: Pasivní hráč na poli ústavnosti? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2017, č. 1, s. 151-161. [cit. 2019-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6663

Klíčová slova

Nejvyšší soud Japonska, ústavní konformita, organizace soudu, dělba moci.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ABE, Keisuke M. Separation of Church and State in Japan: What Happened to the Conservative Supreme Court? St. John’s Law Review, 2011, 85:447, s. 450.

AUER, James E. Article Nine of Japan’s Constitution: From Renunciation of Armed Force „Forever“ to the Third Largerst Defense Budget in the World. Law and Contemporary Problems, 1990, 53:171, s. 182.

HASEBE, Yasuo. The Supreme Court of Japan: Its adjudication on electoral systems and economic freedoms. International Journal of Constitutional Law, 2007, 5:296, s. 296–297.

ITOH, Hiroshi. The Role of Precedent at Japan’s Supreme Court. Washington University Law Review, 2010-2011, 88:1631, s. 1643.

JONES, Colin P. A. Legitimacy-Based Discrimination and the Development of the Judicial Power in Japan as Seen through Two Supreme Court Cases. East Asia Law Review, 2013-2014, 9:99, s. 100.

KAWAGISHI, Norikazu. The birth of judicial review in Japan. International Journal of Constitutional Law, 2007, 5:308, s. 311.

LAW, David S. The Anatomy of a Conservative Court: Judicial Review in Japan. Texas Law Review, 2008-2009, 87:1545, s. 1550.

MATSUI, Shigenori. Japan: The Supreme Court and the separation of church and state. International Journal of Constitutional Law, 2004, 2:534, s. 536.

MATSUI, Shigenori. Why is the Japanese Supreme Court so Conservative? Washington University Law Review, 2011, 88:1375, s. 1381.

NATHANSON, Nathaniel L. Constitutional Adjudication in Japan. American Journal of Comparative Law, 1958, 7:195, s. 197.

SCHWENDEMAN, Hannah. The Separation of Religion and State Faith and the Japanese Supreme
Court. Research Discourse, 2015, 6:1, s. 9.

YOKOTA, Kisaburo. Judicial Review in Japan: Political and Diplomatic Questions. Japanese Yearbook of International Law, 1969, 1:13, s. 15.

https://doi.org/10.5817/CPVP2017-1-11