Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Zpravodajové a senáty: Vliv složení senátu na rozhodování Ústavního soudu České republiky o ústavních stížnostech
Jan Chmel
Časopis pro právní vědu a praxi  ročník: 25,  číslo: 4,  první strana: 739,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CPVP2017-4-9