Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Číslo zahrnuje vybrané příspěvky z konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015 v Brně.

Příspěvky z konferencí