O časopisu

Zaměření a záběr

ŠP je recenzovaným odborným časopisem vydávaným Asociáciou školskej psychológie a Asociací školní psychologie, z.s. Redakce časopisu sídlí na Katedře psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně.

ŠP přináší příspěvky týkající se praxe, výzkumu i teorie ve vztahu ke školní a pedagogické psychologii. Časopis nabízí publikační prostor pro praktiky i akademiky s cílem rozvíjet diskusi nad školní psychologií v ČR i SR. .

Charakteristickým rysem časopisu je otevřenost k praxi a interdisciplinarita.

Časopis vychází od roku 1991, s dílčími přerušeními.

Redakce

Redakční rada ČR

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK Praha)

PhDr. Jana Zapletalová (Praha)

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK Praha)

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (MU Brno)


Redakční rada SK

doc. PhDr. M. Valihorová, CSc. (šéfredaktor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

doc. PaedDr. L. Kaliská, PhD. (výkonný redaktor a editor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

prof. PhDr. E. Gajdošová, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)

doc. PaedDr. M. Verešová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PaedDr. D. Malá, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PhDr. M. Čerešník, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 

 

Historie časopisu

Časopis vychází od roku 1991. Tištěná čísla byla vydávaná péčí těchto institucí:

  • Hradec Králové : Asociace školní psychologie ČR a SR, 1991-2010
  • Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011-2014

Tištěnou podobu časopisu s ISSN 1212-0529 uzavřelo dvojčíslo  č. 1/2 2014 (s referáty z konference Novinky z pedagogické a školní psychologie ve Zlíně - srpen 2013); tímto dvojčíslem 14. ročníku časopisu vydávání tištěné verze skočilo.

Od roku 2015 běží časopis na publikační platformě OJS a nová čísla vychází díky technické podpoře MU v Brně s ISSN 2695-0154.