PRÍKLAD DOBREJ PRAXE V OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE NA SLOVENSKU – ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ŠTEFANA ŽÁRYHO, PONIKY

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Predkladaný príspevok filtruje skúsenosti školskej psychologičky z praxe v oblasti inkluzívneho vzdelávania národného projektu: „PRINED – PRojekt INkluzívnej EDukácie“.  Príspevok uvádza príklady starostlivosti o žiakov v praxi, popisuje obsah, špecifické postupy, metodiky a programy inkluzívneho vzdelávania.
Metriky

805

Views

3381

PDF views