Kontakt na časopis

Doručovací adresa

Asociace školní psychologe - česká sekce

Pedagogická fakulta MU

Poříčí 7/9

602 00 Brno

Česká republika

Hlavní kontakt

Jan Mareš, Ph.D.
Mgr. et Mgr., Ph.D.
Katedra psychologie Pedagogická Fakulta MUNI Poříčí 31 602 00 Brno

Redakční rada SK

doc. PhDr. M. Valihorová, CSc. (šéfredaktor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

doc. PaedDr. L. Kaliská, PhD. (výkonný redaktor a editor čísla 1/2017, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR)

prof. PhDr. E. Gajdošová, PhD. (Paneurópska vysoká škola, Bratislava)

doc. PaedDr. M. Verešová, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PaedDr. D. Malá, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

PhDr. M. Čerešník, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

 

Redakční rada ČR

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK Praha)

PhDr. Jana Zapletalová (NÚV Praha)

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK Praha)

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (MU Brno)


Email: mares@ped.muni.cz

Podpůrný kontakt

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Email: mares@ped.muni.cz