25 ROKOV AŠP – MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Cieľom príspevku  nie je podať vyčerpávajúce informácie o tom, ako sa formovala činnosť AŠP za 25 rokov jej existencie, ale pripomenúť si ľudí, ktorí stáli pri „zrode“ AŠP a tiež naznačiť niektoré kľúčové aktivity, ktoré AŠP realizovala v minulosti a realizuje v súčasnosti.
Metriky

246

Views

89

PDF views