Školský psychológ/Školní psycholog

Roč.22,č.1a2(2021)
Praktické zkušenosti s prací školních psychologů a psycholožek v průběhu pandemie

Issue Description

Příspěvky, které naleznete v tomto dvojčísle, jsou autentickou výpovědí několika školních psychologů a psycholožek, kteří se rozhodli podělit se s námi o reflexi své práce v době pandemie. Patří jim za to velký dík.

Na co se tedy můžete těšit? Nabízíme vám příspěvky mapující práci v době pandemie obecně, ale i konkrétní návrhy práce s nadanými dětmi, vedení online mimoškolního kroužku, tvorbu minipodcastů nebo úžasné návrhy na ocenění práce učitelů v závěru školního roku. Věříme, že články budou inspirativní a budeme moc rádi, pokud se rozhodnete podělit se i o vaši práci v dalším čísle časopisu.

Oznámení

Pozor - aktualizováno ISSN pro elektronická čísla časopisu

15.09.2020

Elektronickému časopisu s názvem Školský psychológ/Školní psycholog bylo přiděleno ISSN 2695-0154.

Více oznámení...