CHYBY SOCIÁLNEJ PERCEPCIE U POSLUCHÁČOV PRIPRAVUJÚCICH SA NA POMÁHAJÚCE PROFESIE

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Cieľom výskumu prezentovanom v príspevku bolo zistiť, či existujú rozdiely v uplatňovaní percepčných chýb u ľudí v budúcej profesii zameraných na pomáhanie druhým. Výskumu sa zúčastnilo 160 respondentov. Konkrétne išlo o študentov psychológie, pedagogiky, sociálnej práce a študentov v oblasti zdravotníctva. Údaje boli získané prostredníctvom dotazníka vlastnej konštrukcie, ktorý pozostával z 34 položiek. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že respondenti najčastejšie pri vnímaní druhých uplatňujú chybu nazývanú „efekt zotrvačnosti“ a že existujú rozdiely v dopúšťaní sa chýb medzi 4 skupinami študentov pripravujúcich sa na vykonávanie pomáhajúcich profesií.
Metriky

687

Views

5346

PDF views