ŽIAK S ADHD, UČITEĽ A ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Učitelia čoraz častejšie hovoria o deťoch, ktoré sú nepozorné, neobsedia na hodinách a často konajú ako-keby bez rozmyslu. Vo viacerých prípadoch „neposlušných detí“ môže ísť o diagnózu ADHD. Hyperkinetická porucha ADHD patrí medzi najčastejšie diagnostikované poruchy v detskom veku. Základnými symptómami tejto poruchy sú nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita. Pracovať s takýmto dieťaťom nie je jednoduché. Pre niektorých učiteľov môžu takéto deti predstavovať „katastrofu“. Zaujímalo nás, ako túto poruchu vnímajú učitelia ZŠ.  Z prieskumu, ktorý sme realizovali, sme zistili, že častorkát sa obracajú na pomoc a rady odborníkov, školských psychológov.  V príspevku sa preto zameriavame na oblasti, v ktorých môže školský pychológ pomocť učiteľom pri práci so žiakom, ktorý má diagnostikovanú poruchu ADHD, ale aj ďalšie možnosti jeho pôsobenia v súvislosti s touto poruchou.
Metriky

1016

Views

2878

PDF views