EMOČNÁ INTELIGENCIA A ZÁVISLOSŤ OD INTERNETU

Roč.16,č.2(2015)
Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015

Abstrakt
Štúdia spracováva vzťah emočnej inteligencie k závislosti od internetu. Ponúkame zistené medzipohlavné rozdiely v emočnej inteligencii a v závislosti od internetu u adolescentov. Výskumné zistenia uvádzajú, že úroveň emočnej inteligencie nemá štatisticky významný vzťah so závislosťou od internetu. V rámci medzipohlavných rozdielov bol zistený štatisticky významný rozdiel v internetovej závislosti v prospech chlapcov. Ukázalo sa, že v zložke „sebakontroly“ emočnej inteligencie dominovali chlapci. Uvedené zistenia podporujú koncepcie, ktoré zamietajú vzťah medzi emočnou inteligenciou a závislosťou od internetu. V závere poukazujeme na dôležitú a významnú úlohu školského psychológa při možnostiach prevencie i intervencie.
Metriky

807

Views

475

PDF views