K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci

Roč.3,č.1(1995)

Abstrakt
Svou práci o politických stranách, která se za více než 40 let již stala klasickou, končí Maurice Duverger slovy: "demokracie není ohrožována vládou politických stran (by the party regime), nýbrž současnými trendy v jejich vnitřní organizaci". I dnes je však pozornost, věnovaná problematice vnitrostranické organizace a je­ jich demokratických základů, zcela na místě. Ke klíčovým kriteriím hodnocení této vnitřní organizace a tím též možného ohrožení demokratického režimu ve státě ze strany konkrétní politické strany náleží rovněž postavení členů stran, jehož některý­ mi aspekty se zabýváme v tomto příspěvku.

Stránky:
106–119
Metriky

222

Views

123

PDF views