K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci

Jan Filip, Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Svou práci o politických stranách, která se za více než 40 let již stala klasickou, končí Maurice Duverger slovy: "demokracie není ohrožována vládou politických stran (by the party regime), nýbrž současnými trendy v jejich vnitřní organizaci". I dnes je však pozornost, věnovaná problematice vnitrostranické organizace a je­ jich demokratických základů, zcela na místě. Ke klíčovým kriteriím hodnocení této vnitřní organizace a tím též možného ohrožení demokratického režimu ve státě ze strany konkrétní politické strany náleží rovněž postavení členů stran, jehož některý­ mi aspekty se zabýváme v tomto příspěvku.

Bibliografická citace

FILIP, Jan a Vojtěch ŠIMÍČEK. K některým otázkám členství v politických stranách po novelizaci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 106-119. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9501

Plný Text: