Problematika nadpisů právních předpisů z hle­diska legislativní techniky

Roč.3,č.1(1995)

Abstrakt
Tvorba právních předpisů zahrnuje celou řadu nutných úkonů, jejichž zvládnutí na odpovídající úrovni zajišťuje přehlednost a srozumitelnost jednotlivých právních předpisů, stejně jako právního řadu vcelku. Významnou roli v tomto směru sehrávají v legislativní technice nadpisy.

Tento problém má podle mého názoru dva základní aspekty. Prvním je proble­matika nadpisů právního předpisu a druhým je problematika nadpisů uvnitř právních předpisů. Zatímco první aspekt je nutno řešit vždy, neboť je nutnou náležitostí kaž­dého právního předpisu, druhý aspekt ve všech právních předpisech (zejména menšího rozsahu) nevystupuje nutně a v tomto příspěvku se jím nezabývám.


Stránky:
176–183
Metriky

405

Views

169

PDF views