Ještě k článku "K procesním aspektům výkladu pojmu podnikatelská činnost" (č. V/1994)

Ludvík David

Abstrakt

V předchozím čísle tohoto časopisu byl publikován můj článek, který se zabýval důsledky interpretace pojmu podnikatelská činnost v občanském soudním řádu. Stať převážně diskusně, místy až polemicky laděná vycházela, vedle vlastní zkušeností, z judikátů vydaných v roce 1993 a publikovaných v roce následujícím - tehdy byla také sepsána. Problematika v článku analyzovaná však prochází v soudní praxi dynamickým vývojem a v současné době již je možné se pokusit, na rozdíl od jen naznačených řešení ve zmíněné stati, o obecnější závěry. Proto považuji za vhodné se k článku vrátit.

Bibliografická citace

DAVID, Ludvík. Ještě k článku "K procesním aspektům výkladu pojmu podnikatelská činnost" (č. V/1994). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 162-165. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9508

Plný Text: