Hrubý nebo čistý výdělek v rozsudku?

Ludvík David

Abstrakt

V úvodu tohoto příspěvku je třeba vyjádřit se k pojmu "výdělek", jak je v jeho názvu uveden. Lze jím mít na mysli částku, kterou dostává fyzická osoba (nikoli však podnikatel) za činnost pro plátce této částky vykonanou či souvislosti s ní (odstupné). Pojem výdělek se, převážně v konkrétnější rovině (průměrný výdělek), používá především v pracovněprávních předpisech. Můžeme pod něj ovšem zahrnout i jiná plnění mimo pracovní či obdobné vztahy, například odměnu člena statutárního orgánu právnické osoby za výkon její činností. Domnívám se v těchto souvislostech, že hovořit právě o výdělku, vyjadřujícím určitou závislost na plátci konkrétní částky, je výstižnější než používat obecnějšího pojmu či kategorie "příjem". Věcný dosah kategorie příjmu je podstatně širší a jakákoli její bližší verbální identifikace pro potřeby tohoto článku by nutně znamenala pojmovou rozvláčnost či nepřesnost.

Bibliografická citace

DAVID, Ludvík. Hrubý nebo čistý výdělek v rozsudku? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 147-150. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9505

Plný Text: