Postupné omezování práv Židů v Pro­tektorátu Čechy a Morava

Eva Vyoralová

Abstrakt

Dne 15. března 1939 byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Prezident Hácha a ministr zahraničních věcí Chvalkovský pod nátlakem evropských mocností podepsali dokument o likvidaci československého státu.

Dne 18. března jmenoval Hitler říšským protektorem Konstantina von Neuratha. Státním tajemníkem se stal Karl Hermann Frank, jeden z vedoucích představitelů Henleinovy Sudetoněmecké strany. Dr. Emil Hácha zůstal ve své prezidentské funkci, jeho činnost ovšem podléhala kontrole říšského protektora. Prezident mimo jiné jmenoval 50 členů Národního souručenství, kteří měli nahradit parlament. Dne 27. dubna vystřídal Berana v křesle ministerského předsedy generál Alois Eliáš. Do konce měsíce dubna začali všechny důležité státní funkce vykonávat říšští úředníci.

Bibliografická citace

VYORALOVÁ, Eva. Postupné omezování práv Židů v Pro­tektorátu Čechy a Morava. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 1, s. 223-230. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9515

Plný Text: