Historická meditace nad interpretací práva

Ondřej Horák, Petr Dostalík

Abstrakt

V nedávno vydané práci jednoho z našich učitelů, nad kterou bychom se na následujících stránkách rádi zamysleli, se můžeme dočíst: "Říká se dva právníci, tři názory". Bonmot, vtip o právnících, věrný obraz reality nebo bezradné zvolání? Tady nám zřejmě ne­pomůže samotný text, ale budeme muset znát kontext: tedy při jaké příležitosti byl poprvé pronesen, případně musíme znát názory těch, kteří ho opakují, nebo by­chom alespoň ze souvislostí měli jejich úmysl dovodit. Touto - doufáme nenásilnou formou - jsme se dostali k vlastnímu tématu naší úvahy: k interpretaci.

Bibliografická citace

HORÁK, Ondřej a Petr DOSTALÍK. Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 197-203. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7696

Plný Text: