Právo ES v ČR: první rok

Filip Křepelka

Abstrakt

První výročí členství České republiky v Evropské unii je dobrým důvodem pro zkoumání, jak se vlast­ně v českém prostředí začíná uplatňovat nadnárodní právní řád, který vytváří a prosazuje Evropské spole­ čenství, hlavní složka EU, její pilíř pro hospodářskou integraci členských států (budu proto psát o právu ES, právo druhého a třetího pilíře EU se týká především politické moci).

Bibliografická citace

KŘEPELKA, Filip. Právo ES v ČR: první rok. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 177-183. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7692

Plný Text: