Od materiálního pojetí k formálnímu pojetí trestného činu

Vladimír Kratochvíl

Abstrakt

Parlament České republiky, jak známo, projednává v současné době vládní návrh zákona - trestního zákoníku - (Sněmovní tisk č. 744, 2. čtení - obecná roz­ prava, dále jen "osnova". Zdůrazňovat na stránkách "Časopisu pro právní vědu a praxi", že jde o legislativní osnovu zcela zásadního významu, by bylo nošením dříví do lesa. Na druhé straně, právě s ohledem na vá­hu a složitost problematiky, kterou osnova nabízí, je dobré a potřebné přece jenom přiblížit některé její klí­čové body. Důležité to může být nejen pro ty čtenáře, kteří jsou zaměřeni na trestněprávní problematiku.

Bibliografická citace

KRATOCHVÍL, Vladimír. Od materiálního pojetí k formálnímu pojetí trestného činu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 169-172. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7690

Plný Text: