Večeřa M., Dostálová J., Harvánek J., Houbová D.: Základy teorie práva

Jan Stejskal

Abstrakt

Recenze publikace - Večeřa M., Dostálová J., Harvánek J., Houbová D.: Základy teorie práva
MU v Brně, vydání první, 2004

Bibliografická citace

STEJSKAL, Jan. Večeřa M., Dostálová J., Harvánek J., Houbová D.: Základy teorie práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 223-224. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7701

Plný Text: