Aktivní politika zaměstnanosti

Hana Votýpková

Abstrakt

Aktivní politika zaměstnanosti je považována za velmi důležitý nástroj státní politiky zaměstnanosti České republiky. Hlavním cílem aktivní politiky za­městnanosti je napomáhat obtížně umístitelným skupinám uchazečů o zaměstnání v jejich snaze uplatnit se na trhu práce.

Bibliografická citace

VOTÝPKOVÁ, Hana. Aktivní politika zaměstnanosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 192-197. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7695

Plný Text: