Vol 24, No 4 (2014)

Obsah

Editorial

Předškolní pedagogika – etablování oboru
Jana Kropáčková, Tomáš Janík
465-467

Studie

Zdeněk Helus
468–487
Jana Kropáčková, Radka Wildová, Anna Kucharská
488–509
Adriana Wiegerová, Peter Gavora
510–534
Zora Syslová, Vladimíra Hornáčková
535–561
Radmila Burkovičová, Jana Kropáčková
562–582

Diskuse

Soňa Koťátková
583–597
Małgorzata Kaliszewska
598–618
Laudatio k 80. narozeninám doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc.
Jana Uhlířová
619-626

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
627-632
Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha. J. (2014). Péče a vzdělávání v raném věku.
Adriana Wiegerová
Šmelová, E., Petrová, A., & Souralová, E., et al. (2012). Preschool education in the context of curriculum: Children’s readiness for compulsory school attendance in the context of selected EU countries – Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Poland.
Dominika Stolinská

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
633-640
Zpráva z vědecké konference k problematice hry v předškolním vzdělávání
Vladimíra Hornáčková
Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci o předškolním vzdělávání
Pedagogická Orientace
Zemřel prof. PhDr. Bohumír Blížkovský, CSc.
Hana Horká