Vol 23, No 4 (2013)

Obsah

Editorial

... k metodologickému standardu v pedagogice
Tomáš Janík, Kateřina Vlčková, Petr Knecht
425-426

Studie

J. Mareš
427–454
Jan Mareš, Kateřina Vlčková
455–477
K. Šeďová, R. Švaříček
478–510
P. Gavora
511–534
J. Němec
535–553
P. Knecht, D. Dvořák
554–578

Diskuse

F. Kuřina
579–586
M. Kaliszewska
587-596

Zprávy

Za panem PaedDr. Jiřím Haškovcem
Antonín Bůžek
607-609

Recenze

Plný text sekce
 
597–606
Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume
Dalimír Hajko
Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie
Jan Průcha
Doll, J., Frank, K., Fickermann, D., & Schwippert, K. (Eds.) (2012). Schulbücher im Fokus. Nutzungen, Wirkungen und Evaluation
Karolína Pešková