Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu

K. Šeďová, R. Švaříček

Abstrakt

Cílem této metodologické studie je definovat základní pravidla dobré kvalitativně orientované empirické studie, to znamená výzkumné zprávy prezentující výsledky kvalitativního výzkumného šetření, která je určena k publikaci v odborném vědeckém časopise. Sdílíme přitom odstup vůči jednoznačně formulovaným kritériím kvality kvalitativního výzkumu, která mohou omezovat autonomii výzkumníka v rozhodování o vlastních postupech. Naše pravidla je proto třeba vnímat jako rámcová doporučení, která umožní autorovi udržet kontrolu nad kvalitou vlastního výzkumu. Uváděná pravidla se vztahují ke čtyřem klíčovým oblastem výzkumné zprávy: věnujeme se (1) teoretickému rámci studie, (2) popisu plánu a průběhu výzkumu, (3) výstupům z analýzy a interpretaci dat a (4) jazyku a stylu psaní výzkumné zprávy. Postupně definujeme 16 základních pravidel kvalitativního psaní, která vykládáme za pomoci metodologické literatury a komentovaných příkladů z publikovaných i nepublikovaných kvalitativních studií. Domníváme se, že uvedená pravidla lze doporučit začínajícím autorům odborných vědeckých textů určených pro recenzované pedagogické časopisy jako základní vodítka.

Bibliografická citace

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478

Klíčová slova

kvalita kvalitativního výzkumu; kvalitativní výzkum; kritéria kvality; akademické psaní

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Altheide, D. L., & Johnson, J. M. (1994). Criteria for assessing interpretive validity in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds), Handbook of qualitative research (s. 485–499). Thousand Oaks: Sage.

Ball, S. J. (1991). Power, conflict, micropolitics, and all that! In G. Walford (Ed.), Doing educational research (s. 166–192). London: Routledge.

Bochner, A. P. (2000). Criteria against ourselves. Qualitative Inquiry, 6(2), 266–272. https://doi.org/10.1177/107780040000600209

Bradová, J. (2012). Keď zasadací poriadok funguje alebo Učiteľsko-žiacke preferencie pro obsadzovaní priestoru školskej triedy. Studia paedagogica, 17(2), 71–92. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-5

Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harward University Press.

Brücknerová, K. (2011). Paleta hodnotících situací a přístupů ve výtvarné výchově. Studia paedagogica, 16(2), 49–74. https://doi.org/10.5817/SP2011-2-3

Čálek, O. (1995). Zkoušení očima žáků. In Pražská skupina školní etnografie. Typy žáků: zpráva z terénního výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Dostupné z http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/etnografie/vyzkum/Typy/calek.pdf

Ellis, C. (2000). Creating criteria: An ethnographic short story. Qualitative Inquiry, 6(2), 273–277. https://doi.org/10.1177/107780040000600210

Filagová, M. (2005). Materská škola cez rodové okuliare. Pedagogika, 55(3), 248–263.

Filagová, M. (2010). (Na)časovanie se v materskej škole. Studia paedagogica, 15(1), 47–63. Flick, U. (2006). An introduction to qualitative research. London: Sage.

Freeman, M., deMarrais, K., Preissle, J., Roulston, K., & St. Pierre, E. A. (2007). Standards of evidence in qualitative research: An incitement to discourse. Educational Researcher, 36(1), 25–32. https://doi.org/10.3102/0013189X06298009

Furman, R., Langer, C. L., Davis, C. S., Gallardo, H. P., & Kulkarni, S. (2007). Expressive, research and reflective poetry as qualitative inquiry: A study of adolescent identity. Qualitative Research, 7(3), 301–315. https://doi.org/10.1177/1468794107078511

Glaser, B. (1978). Theoretical sensitivity. Advances in methodology of grounded theory. Mill Valey: The Sociology Press.

Glaser, B. (2004). Remodeling grounded theory. Forum Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research, 5(2), článek 4.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1981). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. San Francisco: Jossey-Bass.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), SAGE Handbook of qualitative research (s. 191–215). Thousand Oaks: Sage.

Hammersley, M. (1992). What´s wrong with ethnography! London: Routledge.

Hammersley, M. (2007). The issue of quality in qualitative research. International Journal of Research and Method in Education, 30(3), 287–305. https://doi.org/10.1080/17437270701614782

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: SLON.

Kitto, S. C., Chesters, J., & Grbich, C. (2008). Quality in qualitative research. Medical Journal of Australia, 188(4), 243–246.

Krutilová, K. (2009). Metoda soutěžní debaty v české škole. Studia paedagogica, 14(1), 179–188.

Kuhn, T. S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Kvale, S. (1996). InterViews. An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks: SAGE.

Lojdová, K. (2013). Učitelé dobra a zla: Subkultury ve veřejné pedagogice (Dizertační práce). Brno: ÚPV FF MU.

Makovská, Z. (2011). Techniky změny chování a jejich využití ze strany žáků. Pedagogická orientace, 21(1), 85–103.

Miles, M. B., & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage.

Morse, J. M., Barrett, M., Mayan, M., Olson, K., & Spiers, J. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), článek 2. https://doi.org/10.1177/160940690200100202

Nedbálková, K. (2012). Tak daleko, tak blízko: dělnická třída v České republice. Sociální studia, 9(3), 85–100.

Novotný, P. (2007). Psaní napříč kvalitativním výzkumem. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Pietarinen, J., & Meriläinen, M. (2008). Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu málotřídní školy. Studia paedagogica, 13(1), 65–84.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2009). Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, 14(1), 109–126.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Sedláček, M. (2010). Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, 15(1), 85–106.

Průcha, J., & Švaříček, R. (2009). Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, 19(2), 89–105.

Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2012). Mezigenerační učení: učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica, 17(1), 163–182. https://doi.org/10.5817/SP2012-1-10

Rendl, M. (1994). Jak se děti učí. Pedagogika, 44(1), 51–60.

Rolfe, G. (2004). Validity, trustworthiness and rigour: Quality and the idea of qualitative research. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 304–310. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03727.x

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing. The art of hearing data. Thousand Oaks: SAGE.

Sedláček, M. (2008). Řízení školy na vesnici. Studia paedagogica, 13(1), 85–99.

Sedláček, M., Pol, M., Hloušková, L., Lazarová, B., & Novotný, P. (2012). Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení. Studia paedagogica, 17(2), 27–50. https://doi.org/10.5817/SP2012-2-3

Seale, C. (1999). The quality of qualitative research. London: SAGE.

Seale, C. (2002). Kvalita kvalitativního výzkumu. Biograf, 27, 3–16.

Shapin, S. (1984). Pump and circumstance: Robert Boyle’s literary technology. Social Studies of Science, 14(4), 481–520. https://doi.org/10.1177/030631284014004001

Silverman, D. (2005). Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.

Smetáčková, I. (2011). Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči. Studia paedagogica, 16(2), 9–26. https://doi.org/10.5817/SP2011-2-1

Strauss, A. L., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27–52.

Šeďová, K., & Švaříček, R. (2012). Feedback in dialogical education in Czech secondary schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 24(3), 239–261. https://doi.org/10.1007/s11092-012-9144-8

Šeďová, K., & Zounek, J. (2007). ICT a moc před tabulí. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry (s. 260–286). Praha: Portál.

Švaříček, R. (2007). Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In R. Švaříček & K. Šeďová (Eds.), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry (s. 28–50). Praha: Portál.

Švaříček, R. (2010). Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru. Studia paedagogica, 15(1), 147–176.

Švaříček, R. (2011). Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 16(1), 9–46.

VanMaanen, J. (1988). Tales of the field: On writing ethnography. Chicago: University of Chicago Press.

Verbiest, E. (2011). Developing professional learning communities. Příspěvek prezentovaný na konferenci AERA, New Orleans.

Wengraf, T. (2001). Qualitative research interviewing: Biographic, narrative and semistructured methods. London: Sage.

White, C., Woodfield, K., & Ritchie, J. (2003). Reporting and presenting qualitative data. In J. Ritchie & J. Lewis (Eds.), Qualitative research practice (s. 287–300). London: Sage.

Woods, P. (2006). Successful writing for qualitative research. Abingdon: Routledge.

https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478


Crossref Cited-by (5)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Systematický přehled smíšeného výzkumu publikovaného ve výzkumných studiích v časopise Pedagogická orientace v období 2006–2016
Ludvík Eger
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 1,  první strana: 135,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-135

2. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních?
Jan Mareš, Kateřina Vlčková
Pedagogická orientace  ročník: 23,  číslo: 4,  první strana: 455,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455

3. Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby
Peter Gavora
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 3,  první strana: 345,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

4. Determinanty účinnosti učitelských praxí
Kateřina Lojdová, Michaela Ondráčková, Barbora Šimůnková, Sylva Trebul'ová, Blanka Pravdová, Petr Svojanovský, Vlastimil Švec
ISBN 978-80-210-8133-8  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8133-2016

5. Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole
Pavlína Částková
ISBN 978-80-244-5395-8  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/pdf.18.24453958Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.