Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření

Roč.23,č.4(2013)

Abstrakt

Studie seznamuje čtenáře s tím, jak napsat kvalitní přehledovou studii, která by shrnula soudobé poznatky o zvoleném výzkumném tématu. Cílem studie je předložit typologii přehledových studií; charakterizovat různé funkce, jež mohou jednotlivé typy přehledových studií plnit; ukázat, jak se má postupovat při výběru témat, při přípravě podkladů a při vlastním sepisování přehledové studie. V první části je představeno 11 typů přehledových studií, jak těch obecně známých, tak i méně známých. Ve druhé části je podán stručný přehled žánrů, které nepatří do kategorie přehledových studií. Třetí část charakterizuje rozdílné funkce, které přehledové studie plní (usnadňují porozumění předkládanému výzkumu, jsou přínosem pro autora studie, pro vývoj oboru, pro ostatní badatele). Čtvrtá část textu přibližuje problémy, před nimi stojí autor při volbě tématu pro přehledovou studii a nabízí možná řešení. Pátá část shrnuje postup při přípravě podkladů pro přehledovou studii (rešerše literatury, zúžení prvotního výběru prací, kritické čtení, analýza textů, tvorba přehledových tabulek). Šestá část nabízí rady, jak postupovat při samotném sepisování přehledové studie. Tam, kde je to účelné, jsou vedle doporučení, jak správně postupovat, zmiňovány i typické chyby, jichž by se měl autor vyvarovat. Ve vyspělých zemích mají zájemci k dispozici tři typy materiálů, které učí studenty a mladé vědecké pracovníky, jak mají psát přehledové studie. Jsou to doporučení, která lze nalézt na webových stránkách univerzit (obvykle v rámci tzv. Writing Centres), jsou k dispozici časopisecké články na toto téma anebo vycházejí obsáhlejší příručky. V České republice zatím takový soubor doporučení nebyl k dispozici. Předkládaný přehled se snaží tuto mezeru zaplnit. Kromě obecných rad a doporučení je přehled doplněn konkrétními ukázkami.


Klíčová slova:
přehledová studie; literární přehled; kritický přehled; psaní; doporučení
Reference

Bem, D. J. (1995). Writing a review article for Psychological Bulletin. Psychological Bulletin, 118(2), 172–177. https://doi.org/10.1037/0033-2909.118.2.172">https://doi.org/10.1037/0033-2909.118.2.172

Boote. D. N., & Beile, P. (2005). Scholars before researchers: On the centrality of dissertation literature review in research preparation. Educational Researcher, 34(6), 3–15. https://doi.org/10.3102/0013189X034006003">https://doi.org/10.3102/0013189X034006003

Cooper, H. M. (1988). Organizing knowledge synthesis: A taxonomy of literature reviews. Knowledge in Society, 1(1), 104–126.

Crowe, L. M., Beauchamp, M. H., & Catroppa, C. et al. (2011). Social function assessment tools for children and adolescents: A systematic review from 1988–2010. Clinical Psychology Review, 31(5), 767–785. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.03.008">https://doi.org/10.1016/j.cpr.2011.03.008

Dunkin, M. J. (1996). Types of errors in synthesizing research in education. Review of Educational Research, 66(2), 87–97. https://doi.org/10.3102/00346543066002087">https://doi.org/10.3102/00346543066002087

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Galvan, J. (2006). Writing literature reviews: A guide for student of the behavioral sciences. Glendale: Pyrczak Publishing.

Geršlová, J. (2009). Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing.

Grant, M. J., & Booth, A. A. (2009). Typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(1), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x">https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Hart, C. (2005). Doing a literature review: Releasing the social science research imagination. London: Sage.

Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.

Heyvaert, M., Maes, B., & Onghena, P. (2013). Mixed methods research synthesis: Definition, framework, and potential. Quality and Quantity, 47(2), 659–676. https://doi.org/10.1007/s11135-011-9538-6">https://doi.org/10.1007/s11135-011-9538-6

Khangura, S., Konnyu, K., & Cushman, R. et al. (2012). Evidence summaries: The evolution of rapid review approach. Systematic Reviews, 1(10), 1–13. Dostupné z http://www.systematicreviewsjournal.com/content/1/1/10 https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-10">https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-10

Writing academic review. (2010). Peterbourough: Trent University, Academic Skills Centre.

Writing a psychology literature review. (2010). Seattle: University of Washington, Psychology Writing Center. Dostupné z http://www.psych.uw.edu/psych.php#p=339.

Writing literature reviews. (2006). Melbourne: Monash University. Dostupné z http://www.monash.edu.au/lls/llonline/writing/general/lit-reviews/print-section.doc

Mareš, J. (1995). Jak připravit přehledovou studii (power-pointová prezentace). Hradec Králové: Lékařská fakulta UK.

Mareš, J. (2009). Edukace založená na důkazech: inspirace pro pedagogický výzkum i školní praxi. Pedagogika, 59(3), 232–258.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J., & Kebza, V. (2012). Psychologie založená na důkazech. Československá psychologie, 56(2), 178–193.

Mausethagen, S. A (2013). Research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9(1), 16–33. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.12.001">https://doi.org/10.1016/j.edurev.2012.12.001

Mayer, P. (2009). Guidelines for writing a review article. Zurich-Basel: Plant Science Center. Dostupné z http://www.plantscience.ethz.ch/education/Masters/courses/Scientific_Writing

Mitchell, A. W., & McConnell, R. (2012). A historical review of Contemporary Educational Psychology from 1995 to 2010. Contemporary Educational Psychology, 37(2), 136–147.

Moher, D., Tetzlaff , J., Tricco, & A.C. et al. (2007). Epidemiology and reporting characteristics of systematic reviews. PLOS Medicine, 4(3), 447–455.

Mongan-Rallis, H. (2006). Guidelines for writing a literature review. Duluth: University of Minnesota. Dostupné z http://www.duluth.umn.edu/~hrallis/guides/researching/litreview.html

Randolph, J. J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research and Evaluation, 14(13), 1–13. Dostupné z http://pareonline.net/getvn.asp?v=14&n=13.

Ridley, D. (2012). The literature review – a step-by-step guide for students. London: Sage.

Short, S. (2009). The art of writing a review article. Journal of Management, 35(6), 1312–1317. https://doi.org/10.1177/0149206309337489">https://doi.org/10.1177/0149206309337489

Sipe, T. A., & Curlette, W. L. (1997). A meta-synthesis of factors related to educational achievement: A methodological approach to summarizing and synthesizing meta-analyses. International Journal of Educational Research, 25(7), 583–698. https://doi.org/10.1016/S0883-0355%2896%2980001-2">https://doi.org/10.1016/S0883-0355(96)80001-2

Spousta, V. (2000). Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno: Pedagogická fakulta MU.

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. Journal of Advanced Nursing, 52(5), 546–553. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x">https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x

Woodman, J., Thomas, J., & Dickson, K. (2012). How explicable are diff erences between reviews that appear to address a similar research question? A review of reviews of physical activity interventions. Systematic Reviews, 1(37), 1–16. Dostupné z http://www.systematicreviewsjournal.com/content/1/1/37

Metriky

0


17790

Views

9055

PDF views