Crossref Cited-by (14)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Mezi učitelstvím a youtuberstvím: profesní sebepojetí učitelů publikujících vzdělávací videa na YouTube
Klára Holíková
Pedagogická orientace  ročník: 28,  číslo: 1,  první strana: 46,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5817/PedOr2018-1-46

2. Klíčová témata a metody ve výzkumu soukromého doučování
Vít Šťastný
ORBIS SCHOLAE  ročník: 10,  číslo: 1,  první strana: 35,  rok: 2016  
https://doi.org/10.14712/23363177.2016.13

3. Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko-pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti
Jiří Zounek, Michal Šimáně, Dana Knotová
Pedagogická orientace  ročník: 25,  číslo: 3,  první strana: 319,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-319

4. Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy
Tereza Češková, Petr Knecht
ORBIS SCHOLAE  ročník: 2016,  číslo: 2,  první strana: 93,  rok: 2017  
https://doi.org/10.14712/23363177.2017.4

5. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi
Zora Syslová
ISBN 978-80-210-8476-6  rok: 2017  
https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017

6. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních?
Jan Mareš, Kateřina Vlčková
Pedagogická orientace  ročník: 23,  číslo: 4,  první strana: 455,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455

7. Opportunities to learn: Different/various conceptualisation and a review of research approaches
Petr Knecht
Pedagogická orientace  ročník: 24,  číslo: 2,  první strana: 163,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-163

8. Becoming a sport coach - review
Tereza Gállová
Tělesná kultura  ročník: 42,  číslo: 1,  první strana: 30,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5507/tk.2020.001

9. Formative assessment in foreign countries and in the Czech Republic
Veronika Laufková
e-Pedagogium  ročník: 17,  číslo: 1,  první strana: 89,  rok: 2017  
https://doi.org/10.5507/epd.2017.008

10. Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat
Jan Vyhnálek
ORBIS SCHOLAE  ročník: 10,  číslo: 1,  první strana: 63,  rok: 2016  
https://doi.org/10.14712/23363177.2016.14

11. Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií
Milada Rabušicová, Klára Záleská
Pedagogická orientace  ročník: 26,  číslo: 3,  první strana: 346,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-346

12. Validation of PedsQLTM questionnaires for assessing the quality of life in children and their families
Ingrid Baloun, Miloš Velemínský
Kontakt  ročník: 20,  číslo: 2,  první strana: e160,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.04.003

13. Post-Socialist Czech Education Research on Socially Disadvantaged/Roma Children and Families: Literature Review
Jana Obrovská, Kateřina Sidiropulu Janků
ORBIS SCHOLAE  ročník: 13,  číslo: 3,  první strana: 85,  rok: 2020  
https://doi.org/10.14712/23363177.2020.5

14. Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research
František Tůma
Pedagogická orientace  ročník: 24,  číslo: 6,  první strana: 878,  rok: 2014  
https://doi.org/10.5817/PedOr2014-6-878Copyright (c) 2014

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.